blogonblog

A blog about using blogs. Torill Mortensen and Jill Walker wrote: "Blogging Thoughts, personal publication as an online research tool". Next project is: "Intimate Confessions and Public Display". This blog works as space in which to collect ideas and tangents to this research.


27.11.01

 
while I remember it: Handbook of action research, edited by Reason and Bradbury

posted by Torill at 06:27

 
When blogs don't work, the telephone might!
So from today's conversation between Jill and me:
Blogs are more immediate and informal than software which invites more editing.
The storage and presentation of knowledge, thoughts, ideas and comments is accumulative. This is a contrast to the edited presentation of highlights which normally comprises academic writing.
Blogs are a different medium from homepages: more restrictive as you submit to the form of temporally structured publishing, but less restrictive as you are relieved of the need to consider form as well as content.

posted by Torill at 03:52

26.11.01

 
Sorry I'm not writing - I promise to be back once my horrid tendonitis clears up. It's getting better. Slowly.

posted by Jill at 05:08

21.11.01

 
jill/txt: writes differently in Ceres.
After having read Jill's blog faithfully for a while, I have problems with her changing to Ceres - not because she can't write however she likes, but because as she says, the writing changes. When you write in order to save, edit and then publish, something happens to the nature of what you write, changing the text from an immediate personal expression to a much more edited and thus formal type of writing.

Blogger can support formal, just as Ceres can support one-liners, but they invite different styles. Where Jill used to be impulsively sarcastic, sharp and daring, with Ceres, I find that her blog has taken a turn towards more traditional academic writing. This might be what she wants and why she makes the change, her site is after all a major hub for several readers. But yes, I agree with Thomas, I wonder what happened to the one-liners as well.

posted by Torill at 01:19

19.11.01

 
Weblogger og sirkler: Blogstalker befinner seg i en sosial gruppe av amerikanske homofile menn som absolutt "snakker" med hverandre via blogger.

posted by Torill at 03:45

 
Mark Bernstein
Mark Bernstein kommenterer Anja's nye blog hvor Anja bruker bloggen til å svare på kritikken/kommentarene om hennes anmeldelse. Interessant eksempel på behovet for en personlig stemme.

posted by Torill at 01:54

15.11.01

 
Blogging thoughts: personal publication as an online research method
Continuous publication in the online context we are conducting research in and on, affects the research process itself. We, the authors, have been using weblogs (blogs) as online, publically accessible research diaries where we work through ideas, harness stray thoughts and address problems. Traditionally, research and publication have been kept separate. Research blogs are not a final product but an indexical sign of the research process itself.
A blog is published continuously, systematising information chronologically. Dissertations and other forms of research publication is ideally thematically organised, or based on causality. While the actual research is bound by the passage of time, thought processes cross from topic to topic. Blogs are a technique for revealing these process, while allowing greater searchability and openness than a conventional research diary.
Blogs are a new and as yet untheorised phenonomen. They question traditional boundaries between academia and the general public, allowing the researcher to be seen as an individual rather than as a distant authority. Blogs encourage linking and clusters of related blogs tend to evolve, often producing a cross-linked discussions including both academic and non-academic blogs. Unlike edited books and peer-reviewed articles, blogs are personal and reveal the searching and uncertainty of the research process.
The final question must therefore be based on our personal experiences: How has blogging influenced our research?

posted by Jill at 03:43

13.11.01

 
78 ord til et abstract, jeg kutter det ned i oversettelsen, hvis dette ser ut som om det kan være min del av arbeidet:
Forholdet mellom kronologisk og tematisk sammenheng i forskning. En blogg er en dagbok, og systematiserer opplysninger, data og erfaringer kronologisk, mens en avhandling ideelt sett er tematisk eller kausal: fordi a, så b. Mens det faktiske arbeidet er bundet av tidsforløpet, er tankeprosessene ikke strukturert langs en akse, men krysser fra tema til tema. Dette blir avdekket gjennom å føre dagbok, men denne dagboken tillater større søkbarhet og lettere adgang til å dokumentere tankens sprang gjennom ulike tekststrukturer.

posted by Torill at 08:30

 
Her er en blogg som samler linker til ting om blogging. Edu-Blogs

posted by Jill at 07:27

12.11.01

 
Jill presiserer lenger nede at Knut "definitely wanted a paper on blogs." Så er det snakk om en uformell samtale, eller et alminnelig paper vi må levere abstract til?

posted by Torill at 09:22

 
Er blogging kantineprat og har det effekt på forskingen?
Vi - Torill og Hilde - - funderer litt på hva bloggene våre er for oss. Er det en forskningsstrategi? Eller bare synsing? Vi "synser" jo mye om forskning, og blir det da forskning? Eller er det som kantinepraten - det er relatert til forskningen vår på en litt udefinerbar måte.


posted by Hilde at 09:07

9.11.01

 
OK, jeg gir opp blogback for en stund.

posted by Torill at 03:06

 
Har ikke menn flere hjemmesider?
Mer bastante presentasjoner? Mens blogging handler om å vedlikeholde et forhold til publikum?
Slik er det i alle fall her på avdelingen. Hjemmesider handler jo også om å mestre teknikken, mens en blog er jo ikke (?) teknisk, bare tekstbehandling.

posted by Torill at 02:57

 
Hmm
Jeg får ikke satt inn blogback: får rett og slett ikke endret bloggen akkurat nå.

Kanskje fordi Jill også skriver på den?
ellers er jeg enig i det Jill skriver, ser ut som om vi tolker formen temmelig likt. Og ja, gjerne en blog i bloggen, i kolonnen til venstre, for linker : ) helt flott.

posted by Torill at 02:54

 
Er det en grunn til at det er flere kvinner enn menn som blogger i vårt miljø? Eller er det bare tilfeldig? Jeg tenker litt på Espen som sa "Nei! Jeg skal aldri ha en blogg, det er altfor personlig". Blogging ligner på "personal criticism" som er en feministisk retning - skjønt slett ikke bare feministisk - gutta i Imagologies vil ha noe lignende men er ikke feminister.

posted by Jill at 02:52

 
om formen: Jeg liker Torills idé (som jeg kanskje har tolket på egen måte?) om at hovedartikkelen vår er en klassisk artikkel, men at vi har "bloggposter" i margen. Det hadde vært en fin måte å skrive for mediet vi er i (altså artikkel i bok) men også ha islett av formen vi skriver om. Denne bloggen tenker jeg som grobunn for emner og ikke som noe som skal vises fram. Evt., om vi vil, kan vi åpne for det, evt. etter å ha redigert litt også - vi kan jo slette og redigere poster etterhvert om vi vil - men det kan vi vurdere nærmere presentasjonen. Jeg tror ikke det er meningen vi skal presentere en blogg, men jeg syns godt vi kan prøve oss litt fram når vi skal presentere det, for å se om vi kan bruke bloggformen på en eller annen måte. Det viktigste i første omgang er vel uansett artikkelen.

Torill skrev:
Mine forslag til problemstillinger: Stil, bruk, nytte - bloggen som elektronisk dagbok, som kommunikasjonsform og som forskingshjelpemiddel: dette er heller deskriptivt enn problematiserende, men problematiseringen og den nye kunnskapen ligger i vår bruk av bloggene både som forfattere og lesere, og de tema og problemer vi møter på underveis.

Så vi bør diskutere egne erfaringer, ikke sant? Det er jo en ny metode, om det er metode (bør det også diskuteres? Er det metode som faktisk er med på å skape noe eller kun en ny publikasjonsform?) - så det er ikke mye tidligere skrevet stoff vi kan bruke. Et par artikler kjenner jeg til, jeg kan godt leite opp noen ting andre har skrevet om det. Men det fins veldig lite, så denne artikkelen må vel ta utgangspunkt i vår egen erfaring.

Ellers har jeg lyst til å lage en kolonne på venstre side her, under linkene som alt er her, som er en egen blogg hvor vi bare kan putte inn linker dersom vi finner relevante ting. Så kan denne hovedspalten være til diskusjon. Syns dere det høres greit ut? Så kan jeg gjøre det i løpet av helgen.

Jeg jobber også hjemme i dag så det blir ikke blogging i ett sett for min del. Kommentarer? Hvor er de? Kult å prøve seg med det :)


posted by Jill at 02:48

 
Og så satte jeg inn kommentarer - alt dette kan jo slettes veldig enkelt!

posted by Torill at 02:46

 
Pssst: Jeg satte inn nicknames, men nå er Jill navnløs. Har du et nickname Jill?

posted by Torill at 02:31

 
Jobber hjemme i dag, og en av ulempene med blog er definitivt at man må være online for å både lese og skrive.. :)
Torill og jeg snakket om å diskutere form og innhold i Lingua og ev. poste loggen derfra. (Hvis Torill kommer til byen kan vi kanskje møtes Live?)

Om det å bruke bloggen direkte på SKIKT-konf. deler jeg Torills syn på at vi velger ut det som er interessant. Jeg forsto det slik at bloggen var et diskusjonsforum, og ikke nødvendigvis innlegget i seg selv. Eller er vi blitt invitert til å presentere "en blogg"?

Uansett vil ikke hele bloggen presenteres, og jeg deler også Torills syn på språkvalg - at vi blander, eller i hvert fall holder det litt åpent.

Blogback ville vært fint.

Og Nicknames gjør det hele mindre stivt.

posted by Hilde at 02:15

 
Blogging som metode? Teknikk? Hjelpemiddel?
Hvis vi skal bli ferdige til Januar må vi komme i gang - jeg har eksamensarbeide i Desember, og det har vel de fleste. Jeg planlegger en tur til Bergen til uka, men vi bør bli enige om noen punkter i dag.

1) språk: engelsk. Jeg er for at vi blander litt, for å senke terskelen for de mindre gjenomtenkte innleggene. Ikke for det, vi er selvfølgelig alltid veldig reflekterte, men... Så skriver vi ut de delene som vi ser på som mest interessante på engelsk.

2) form på artikkelen: Jeg synes ikke korte fragmenter er spesielt morsomt å lese når jeg setter meg ned med en artikkel. Det ville da være mer interessant hvis vi fikk lov til å arbeide med en alternativ grafisk løsning, hvor hovedteksten løper gjennom en spalte, og vi utdyper ut fra våre ulike synspunkt i en spalte ved siden av, eventuelt margen. Det som er spesielt med en blog er at den er spesielt tilpasset det elektroniske mediet computeren, og den blir stadig endret og utviklet for å bli mer og mer spesialisert digital. Straks den trykkes befinner den seg i feil medium (jamnfør Ture Schwebs' bruk av Jill's skjermbilde for å demonstrere blogger).

3) Mine forslag til problemstillinger: Stil, bruk, nytte - bloggen som elektronisk dagbok, som kommunikasjonsform og som forskingshjelpemiddel: dette er heller deskriptivt enn problematiserende, men problematiseringen og den nye kunnskapen ligger i vår bruk av bloggene både som forfattere og lesere, og de tema og problemer vi møter på underveis.

4) Er utseendet OK? Skal vi sette inn kommentar-muligheter? Som her? (PS: jeg skal oppdatere blogback-funksjonene så dere ser hva jeg mener.) Skal vi bruke nicknames eller fulle navn? (Se Hilde's blog)

posted by Torill at 00:16

8.11.01

 
Hei, jeg er Jill, og jeg holder på med et doktorgradsprosjekt om nettbaserte fortellinger, spill og nettkunst hvor jeg utforsker rollene vi spiller i møte med digitale tekster. Jeg skal prøve å innlede til litt debatt her før barnehagen stenger igjen :)

Knut Lundby har altså invitert oss til å snakke om blogging som forskningsmetodologi på SKIKTs forskerkurs som skal holdes 8. april 2002. Tittelen på kurset er "Researching ICT in context" - og det med kontekst er vel noe som blogger er spesielt gode på, så det kan vi kanskje spille på en del? Her er beskrivelsen på målene til konferansen:

SKIKT members are asked to direct their papers specifically towards methodological approaches and problems in researching ICT in its context. The papers might refer to the ways in which ICTs may impact on the collection, study, analysis and presentation of data, research processes and interdisciplinary inquiry.

It also says that the working language is English so perhaps we should use English here too, to make things easier? This seminar is only for SKIKT researchers, but/and the accepted papers will be published in a book so it will count as a publication which is nice. That means we should aim be writing a "real paper" (though no doubt it could be kind of bloggy) and it will actually be due January 28, not in April. The talk itself is supposed to be "an annotation" of the paper - which means we can have a bit of fun with that, especially since we will have already written the paper. Most of the work will probably be in preparing the paper itself in January. I think that working together we'll manage without too much workload on each of us, and writing here is a great way of generating material. I'd like to use the style of blogs as well - for instance, instead of writing everything together, we could write the essay as a series of posts to a blog from each of us. That would demonstrate the form, let us keep our individual and possibly different opinions, and well, it would be fun to try.

Knut was quite open about what exactly we might talk about, but he definitely wanted a paper on blogs - and hey, it is a really innovative research tool - we should think about how it helps us, how it hinders us, what's different about this?I expect there's more, but these posts that we've already written could certainly be part of an article.

First of all, though, we need a 200 word abstract finished by November 15. That's next Thursday. We can do that, right?

posted by Jill at 05:18

6.11.01

 
Hei! Kult! Her er jeg :) Skal skrive mer om et par timer, har noen ting som må gjøres først. Takk for blogoppsettet, Torill.

posted by Jill at 02:06

5.11.01

 
Jeg fant ut hvordan vi får nicknames til å virke, men har ikke satt det opp i denne bloggen enda.

posted by Torill at 14:18

 
Vi venter på Jill, men barnehagen stengte før vi ble ferdig med bloggen, så hun måtte gå...

posted by Torill at 07:06

 
Og hei, jeg er Torill, og holder på med et doktorgradsprosjekt om hvordan folk bruker flerbrukerspill på nettet.

posted by Torill at 06:57

 
Liten huskeliste for tema:
ingress/tema: Knut Lundby's invitasjon?
hvilket språk?
trenger ny farge til noen av linkene - evnt: Jill? en elegant blog-design?
skal vi ha kommentarer?
det er en link for å ta kontakt med oss - skal vi gi andre folk emailadressene?

posted by Torill at 06:54

 
Hei, jeg er Hilde, holder på med et doktorgradsprosjekt som handler om hvordan kjønnsidentitet påvirkes av forestillinger om data.

posted by Hilde at 06:54

 

Powered By Blogger TM